Derogatie 2021

Wet en regelgeving 11-01-2021

Je mag op jouw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram. Nederland heeft derogatie in 2020 en 2021. Een vergunning aanvragen voor 2021 kan tot en met 31 januari.

Algemene voorwaarden derogatie 2021

 • Je betaalt € 50 leges voor je derogatievergunning.
 • Je betaalt daarnaast een tarief voor het monitoren van de milieueffecten.
 • Je houdt je aan de regels uit de Meststoffenwet. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest en vanggewassen na maïs op zand- en lössgrond. Er staan ook voorwaarden in voor het scheuren van grasland en het aan- en afvoeren van mest.
 • RVO heeft in 2020 geen derogatievergunning van jou ingetrokken.

Gebruik meststoffen

 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram. Dit is alleen voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in het werkgebied van GEDO, en geldt voor Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Voor landbouwgrond in de rest van Nederland is dit 250 kilogram.
 • Je gebruikt bij de verhoging naar 230 of 250 kilogram alleen graasdierenmest. Heb je ook staldieren of voer je bijvoorbeeld witvleeskalverenmest aan? Bij die mest reken je met 170 kilogram.
 • Je mag geen fosfaatkunstmest gebruiken.
 • Je doet niet mee aan “mest bovengronds uitrijden”.

 

Gebruik landbouwgrond

 • Je gebruikt van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) in elk geval 80% van jouw landbouwgrond als grasland. Grasland dat je eventueel vernieuwt telt ook gewoon mee.
 • Scheur of vernietig je grasland voor maïsteelt op zand- en lössgrond? Dan moet je rekenen met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm. De stikstofbemonsteringsplicht voor deze grond vervalt. In ons berekeningsprogramma wordt hier allemaal rekening mee gehouden.
 • Scheur of vernietig je na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan reken je met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Ook dat nemen we mee in het programma wat we als GEDO gebruiken.

Gegevens bewaren of versturen

 • Je verstuurt de aanvullende gegevens over 2020 en 2021 op tijd. Voor 2020 moet dit uiterlijk 31 januari 2021 via de pagina “aanvullende gegevens landbouwer”. Voor de meeste klanten verzorgen wij deze opgave.
 • Je laat jouw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium: met hun eigen methode of volgens het Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie.
 • Je maakt uiterlijk 1 februari 2021 een bemestingsplan. Ook daar hebben we als GEDO een programma voor waarmee we een wettelijk goedgekeurd bemestingsplan kunnen opstellen.
 • Let op dat het grondmonster vanaf 1 februari 2017 is gestoken. Oudere grondmonsters zijn niet geldig voor derogatie 2021.