De hoogste eiwitopbrengst van eigen land

Zaaizaden 15-11-2022

De veldboon is de snelst groeiende eiwitteelt in ons land. Deze vlinderbloemige heeft in ons land veruit de hoogste opbrengstpotentie, van 5 tot ruim 8 ton bonen per hectare, met 25 tot 32% eiwit én tot 400 gram zetmeel. In het kader van voeraankopen verlagen, eiwit van eigen land en het nieuwe GLB is de teelt van veldbonen voor steeds meer bedrijven interessant.

 

Net zoals onder andere tarwe is de veldboonteelt in een winter- en zomervariant mogelijk. De Tundra winterveldboon zaai je van medio oktober tot en met november. Deze Winterveldbonen stoelen vroeg in het voorjaar al uit en zijn in augustus rijp om te oogsten. Tips voor deze winterteelt:

  • Zaai 7 eenheden Tundra bonen per hectare
  • Zaai voldoende diep: minstens 8 cm, liever nog wat dieper
  • Kies een goed perceel: niet te droogtegevoelig, voldoende hoge pH (>5,4 op lichte grond, >6 op zware grond), niet te hoge onkruiddruk
  • Voorkom structuurschade
  • Een bodemherbicide na inzaai zorgt voor een schone start
  • Houd het gewas goed gezond, grijp tijdig in bij bladziekten en schadelijke insecten.

In het vroege voorjaar, vanaf februari indien de omstandigheden het toelaten, kies je voor zomerveldbonen. Deze zijn in september oogstrijp. Zomerveldbonen zaai je aan 13 eenheden per hectare, de zaaidiepte is met 5 – 7 cm minder diep dan bij de winterteelt.

Bekijk hier de aanbevolen rassen veldbonen > https://www.gedo.nl/zaaizaden/eiwitgewassen/veldbonen/

 

Mengteelt tarwe – veldboon

Het bijmengen van tarwe bij de veldbonen geeft in de teelt extra zekerheid. De tarwe stoelt sneller uit dan de bonen en zorgt daarmee voor onkruidonderdrukking. Ook is tarwe wat minder gevoelig voor droogte dan veldbonen. Deze mengteelt levert gemalen een hoogwaardig krachtvoer op, rijk aan eiwit en zetmeel.

 

Goud in het nieuwe GLB

In het GLB dat per 1 januari 2023 ingaat wordt de teelt van eiwitgewassen gestimuleerd. De teelt van veldbonen is één van de mogelijke activiteiten in de ECO-regeling, die €60 tot €200 premie per hectare kan opleveren.

Zelf telen of samenwerken met akkerbouw

De teelt van (winter)veldbonen levert ook in het bouwplan veel meerwaarde: het is een intensief wortelend rustgewas, dat vroeg van het land is (augustus) én veel stikstof bindt en nalevert. Dit maakt teeltuitwisseling met akkerbouwers extra interessant.

 

Oogst en bewaring

De meeste veldboontelers oogsten de bonen droog. Direct malen en inkuilen (zoals CCM) is een veelgebruikte manier om de bonen jaarrond te voeren. De bonen los opslaan en op een later moment malen is ook mogelijk.

 

Benieuwd of (winter)veldbonen ook goed passen op jouw bedrijf? Overleg het vrijblijvend met je GEDO Teeltadviseur.

 

Bron: LG Seeds