BGT Check

Wet en regelgeving 11-01-2021

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Hierop zie je onder andere percelen, water, groen, gebouwen en wegen. Nu gebruiken verschillende overheden nog verschillende kaarten. De grenzen op deze kaarten zijn niet allemaal gelijk. Vanaf 2020 voegt RVO de kaarten stap voor stap samen.

De nieuwe digitale kaart is gedetailleerder dan de vorige kaarten. Alle overheden die werken met topografische informatie, moeten deze kaart gebruiken. Door de BGT gaan we straks allemaal uit van dezelfde gegevens, zoals dezelfde perceelsgrenzen. Dit is geregeld in de Wet BGT.

De gevolgen van de BGT
De kans is groot dat alle bestaande topografische grenzen op de nieuwe kaart verschuiven. Hierdoor kan het zijn dat je straks meer of minder hectare landbouwgrond kunt registreren. Dit kan gevolgen hebben voor de subsidies of betalingsrechten die je aanvraagt in de Gecombineerde opgave. In de meeste gevallen zijn de veranderingen in oppervlakte minimaal. We hebben al enkele kaarten gezien en de verschuivingen zijn inderdaad niet groot. Maar controle blijft belangrijk.

Er is soms onduidelijkheid over perceelsgrenzen, doordat verschillende overheden met verschillende kaarten werken. Met de BGT is dat verleden tijd. Iedereen ziet straks dezelfde grenzen. Dat geeft iedereen die met topografische grenzen werkt meer duidelijkheid.

De BGT is dus de nieuwe digitale kaart van Nederland. De BGT-check is een applicatie van RVO. Heb je een uitnodiging ontvangen voor de BGT-check? Dan is er werk aan de winkel.

De BGT-check is een applicatie. Hierin zie je wat de mogelijke gevolgen zijn van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Door de invoering van de BGT verschuiven de meeste topografische grenzen een beetje. In de BGT-check zie je:

  • de nieuwe topografische grenzen;
  • jouw percelen zoals die zijn ingetekend in Mijn percelen;
  • het verschil in hectares tussen de percelen in Mijn percelen en de nieuwe topografische grenzen.

In de BGT-check controleer je de nieuwe topografische grenzen van percelen die je in gebruik heeft. Je geeft aan of je het eens bent met deze grenzen. Als je het er niet mee eens bent, maakt je een opmerking bij de grens die niet klopt. GEDO heeft al ervaring met deze BGT-check. Kom je er niet uit, of wil je dat wij even meekijken dan doen we dat graag.