Betalingsrechten vervallen

Wet en regelgeving 08-03-2021

Bedrijven die meer betalingsrechten dan subsidiabele grond hebben, konden voorheen automatisch de volgorde veranderen, waardoor betalingsrechten die dreigden te vervallen als eerste werden uitbetaald. Nederland is door de Europese Commissie op de vingers getikt voor deze uitleg en daarom zijn de regels nu veranderd.

De wijziging gaat in per 2020. Echter, ook de situatie in 2019 wordt nu meegenomen in de beoordeling of betalingsrechten in twee opeenvolgende jaren zijn benut. Hierdoor kunnen al in 2020 betalingsrechten vervallen. Dat hebben we afgelopen december 2020, bij de beschikking betalingsrechten, al geconstateerd. Bij de bepaling of betalingsrechten komen te vervallen, wordt gekeken naar alle betalingsrechten die bij het bedrijf geregistreerd staan. Daarbij maakt het niet uit of de betalingsrechten in eigendom zijn of gehuurd worden. Verhuurde rechten tellen niet mee.

Om een en ander duidelijk te maken volgt hieronder een praktijkvoorbeeld:  Een bedrijf met 30 eigen betalingsrechten gaf in 2019 28 hectare subsidiabele grond op. RVO heeft geconstateerd dat het areaal subsidiabele grond ook 28 hectare was, waardoor 2 betalingsrechten in 2019 niet werden benut. Een bewuste keus van dit bedrijf. In 2020 geeft dit bedrijf weer 28 hectare grond op en het aantal rechten van 30 blijft ongewijzigd. Hier worden voor het tweede opeenvolgende jaar 2 betalingsrechten niet benut. Deze 2 betalingsrechten komen in 2020 definitief te vervallen.

Ons advies: Als je vorig jaar niet alle betalingsrechten hebt kunnen benutten, is het belangrijk dat je in 2021 wel alle rechten benut. Daarvoor zul je op 15 mei  2021 voldoende subsidiabele grond in gebruik moeten hebben. Lukt dat niet? Kies er dan voor om je overschot aan betalingsrechten te verkopen of te verhuren. Dit moet uiterlijk 15 mei 2021 geregeld zijn. Op die manier voorkom je dat je betalingsrechten vervallen. Voor verhuurders van betalingsrechten is het daarom nu extra belangrijk om goede afspraken te maken over de benutting van de rechten door de huurder.

Wij bemiddelen in verkoop of verhuur.