Bemestingsplan voor alle landbouwers

Wet en regelgeving 21-07-2023

Vanaf januari 2023 moeten alle landbouwbedrijven voor het begin van het groeiseizoen een bemestingsplan opstellen. Je bewaart het plan in je eigen administratie. In het plan beschrijf je de gewasrotatie op de landbouwgrond en het geplande gebruik van mest. Daarbij gaat het om dierlijke mest en andere meststoffen met stikstof en fosfaat.

Het plan heeft twee doelen:

Met bewust bemesten zorg je dat je een goede planning maakt voor de inzet van mest. Dat geldt voor dierlijke mest, maar ook voor aanvullend gebruik van kunstmest en andere meststoffen, zo goed mogelijk afgestemd op de gewasbehoefte.

Daarnaast is het doel dat de bemesting past binnen de gebruiksnormen voor N dierlijke mest, stikstof totaal en fosfaat.

 

Je hoeft het bemestingsplan niet op te sturen maar je moet het wel vijf jaar in je administratie bewaren. Een goed bemestingsplan bestaat uit twee berekeningen. De eerste berekening is verplicht, de tweede niet. Maar wanneer je er zeker van wil zijn dat je binnen de gebruiksnormen blijft dan is het wel handig om dit alvast in het plan te hebben staan.

Het bemestingsplan is vormvrij. Voor de berekening van de geplande bemesting neem je in elk geval de volgende hoeveelheden mest op:  Beginvoorraad, Aanvoer, Productie, Afvoer en Eindvoorraad.  

 

Het lijkt allemaal heel ingewikkeld, maar dat hoeft het niet te zijn. Wij kunnen je helpen zodat je bij een controle niet voor verrassingen komt te staan.