Aanvragen subsidie fijnstof voor pluimveehouders

Subsidies 04-05-2021

Vijf systemen

De subsidieregeling geldt voor vijf systemen. Een daarvan is de positieve ionisatie met koolstofborsteltjes voor vleeskuikens, leghennen en kalkoenen. Voor leghennen de strooiselschuif bij volièrehuisvesting. Voor vleeskuikens zijn er nog drie systemen: het ionisatiesysteem met negatieve coronadraden, negatieve ionisatie met coronadraden van prikkeldraad en positieve ionisatie met ionisatie-units.

Er is alleen subsidie voor de kosten mogelijk als het gaat om extra kosten. Zijn de kosten nodig om aan het Besluit emissiearme huisvesting te voldoen, dan krijgt de pluimveehouder geen subsidie.

 

Belangrijke veranderingen

Na de vorige aanvraagperiode in 2020 zijn de regels voor deze subsidie aangepast. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De maximale subsidie wordt € 50.000 per stal en € 200.000 per veehouderijlocatie. Dat is € 15.000 meer voor iedere stal en € 60.000 meer voor een veehouderijlocatie.
 • Verdelen van het budget? Ze kijken niet meer of jouw techniek in een nieuwe of bestaande stal installeert. Je krijgt alleen voorrang als de locatie van jouw pluimveehouderij in het pluimveedichtgebied ligt.
 • Na de beslissing over jouw subsidieaanvraag heb je 3 jaar om jouw project af te ronden. Dat is een jaar langer.

 

Budget verdelen

Is er niet genoeg budget voor alle goedgekeurde subsidieaanvragen? Dan gaat het budget eerst naar pluimveehouders met een vestiging in een pluimveedichtgebied. Ligt jouw bedrijf in dit gebied? Informeer bij GEDO. Wij kunnen het voor je uitzoeken.

 

Welke kosten vallen niet onder deze subsidie?

Maak je kosten om je te houden aan wettelijke verplichtingen? Zoals het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij? Dan krijg je hier geen subsidie voor. Doe je meer dan je wettelijk verplicht bent? Voor deze kosten kun je wel subsidie krijgen.

 

Verder vallen de volgende kosten niet onder deze subsidie:

 • verwijderingsbijdrage
 • verwijderingskosten oude installaties
 • kosten voor demontage, verwerken en afvoeren van oude installaties
 • kosten voor verwijdering van oude verlichting

 

 

Subsidiepercentage

Je krijgt standaard 40% van de kosten vergoed. Dit is alleen voor kosten die onder deze subsidie vallen.  De overheid verhoogd dit percentage als:

 • je bij de aanvraag van de subsidie onder de 41 jaar bent. Of je bent bij de aanvraag maximaal 5 jaar landbouwer. Dit geldt voor alle maten, vennoten en aandeelhouders;
 • je extra kosten maakt om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren. Hierbij kom je boven het niveau van de Europese Unie uit. Je mag hierdoor niet méér kunnen produceren.

 

Geldt één van deze punten voor jou? Dan verhoogt de overheid het percentage met 20%. Gelden beide punten voor jou? Dan verhogen ze het percentage met 40%.

 

Voorwaarden

Wil je subsidie aanvragen? Dit zijn de voorwaarden:

 • Je hebt een pluimveehouderij.
 • Je zorgt dat er minimaal 45% minder fijnstof uit de stal komt. Dit resultaat haal je met de nieuwe en mogelijk eerder geïnstalleerde technieken.
 • Je rondt jouw project af binnen 3 jaar na de beslissing op jouw subsidieaanvraag.
 • Jouw subsidie is minimaal € 4.000.
 • Je investeert niet in tweedehands technieken.
 • Moet je een milieueffectbeoordeling laten uitvoeren? Stuur dan een kopie van de beoordeling of vergunning naar het RVO. Heeft het RVO de beoordeling of vergunning binnen? Dan krijg je hier een bevestiging van. Hierna start je met jouw project.

 

Vermindering fijnstof berekenen

Als je weet welke staltechnieken je wilt kopen en voor welke stal, kun je  uitrekenen hoeveel fijnstofuitstoot verminderd wordt. Als het resultaat 45% of hoger is, kun je subsidie krijgen.

 

Aanvragen

De subsidie kan aangevraagd worden tot 31 mei 2021 17:00 uur.

 

Meer weten?

Neem contact met GEDO op en wij regelen het voor je.