Vloeibare meststoffen

Het gebruikt van vloeibare meststoffen is een afweging tussen arbeid, efficiëntie, precisie, kostprijs en milieu. Een belangrijk voordeel van het verspuiten van meststoffen is dat doseringen nauwkeurig aan het gewas kunnen worden toegediend.


Verliezen aan perceel randen zijn minimaal en overlap op gerende percelen is eenvoudig te voorkomen met moderne spuittechniek. De adviesgift kan hierdoor nauwkeurig aan het gewas worden toegediend. Een tweede argument om te kiezen voor vloeibare meststoffen is dat men zonder beperking ureum-, ammonium- en nitraatstikstof in elke verhouding kan combineren. Dit geeft de mogelijkheid sturing te geven aan de snelheid waarmee bijvoorbeeld stikstof beschikbaar is voor de plant en opgenomen wordt.

Nitraat is bijvoorbeeld gemakkelijk opneembaar voor de plant, dit geeft snelle groei. Ureum- en ammoniumstikstof hebben een tragere werking, waardoor deze stikstofvormen over een langere groeiperiode vrijkomen.

Een goede kunstmeststrooier of een brede spuit kunnen meewegen in de beslissing. Op incourante percelen is het simpelweg niet mogelijk om met een kunstmeststrooier een goede verdeling te krijgen, zonder overlap. Een precisiebemesting doormiddel van een GPS gestuurde veldspuit is hierbij ideaal. Indien telers de GBM spuitpaden ook willen gebruiken om kunstmest te strooien, lopen de strooibreedtes op tot wel 45 meter. Om op zulke breedtes te kunnen strooien, is een nauwkeurige strooierafstelling moeilijk. Vloeibare meststoffen laten zich daarentegen nauwkeurig doseren, zowel langs de rand van het perceel als over grote breedtes.

Iedere veehouder gaat bij de stikstof bemesting voor de maximale gewasopbrengst, stikstofefficiëntie en maximale eiwitopbrengst en –kwaliteit. GEDO biedt daarvoor een volledig assortiment vloeibare meststoffen. De vloeibare meststoffen worden nauwkeurig gemengd tot de gewenste formule voor de veldspuit of spaakwielinjecteur.

De vloeibare meststoffen worden geleverd in IBC of in bulk per volle tankauto.