Voederbieten

Het areaal voederbieten in Nederland zit flink in de lift. Meer en meer veehouders (her)ontdekken het gewas, dat nog altijd onverslaanbaar is in kVEM opbrengst per hectare. Bij opname in het rantsoen blijken de vele positieve effecten op diergezondheid, voeropname en melkgift en -gehalten.

 

Voederbieten hebben een hoge productiecapaciteit en zijn een smakelijk ruwvoeder van hoge kwaliteit. Voederbieten zijn tevens het goedkoopste ruwvoeder in VEM per hectare en geven een betere mineralenbenutting op het melkveebedrijf. De hoge energie-inhoud zorgt ervoor dat zij uitermate geschikt zijn voor hoog productief melkvee. Een rantsoen met voederbieten kan de hoeveelheid krachtvoeder beperken.